Oblike spletnega gostovanja

Spletne strani so si med seboj različne. Nekatere so obsežne in zelo obiskane, druge majhne in skoraj nevidne, potem so tu še spletne trgovine, portali, forumi itd. Ravno zaradi različnosti spletnih mest so na voljo tudi različne vrste oziroma oblike spletnega gostovanja (ang. Web Hosting). V današnjem prispevku vam jih bomo predstavili pet, in sicer deljeno, reseller, VPS in namensko gostovanje ter tako imenovano gostovanje v oblaku.

Deljeno gostovanje

Daleč najbolj popularna in cenovno najugodnejša oblika storitve najema strežnika je deljeno gostovanje. V tem primeru si en strežnik deli večje število naročnikov, toda kakršna koli skrb o motnjah delovanja je pri kakovostnih ponudnikih povsem odveč. Paketi so namreč med seboj programsko ločeni, zato močno obremenjena stran posameznega naročnika ne vpliva na delovanje strani drugega naročnika. Večini uporabnikov deljeno spletno gostovanje povsem zadošča, in ker je hkrati najcenejše, v večini primerov predstavlja tudi optimalno izbiro.

Reseller gostovanje

Storitev, ki jo označujemo z izrazom reseller gostovanje, bi lahko uvrstili v povsem svojo kategorijo. Gre namreč za to, da naročnik zakupi prostor na strežniku (lahko gre za deljeni, VPS ali namenski strežnik), pridobljeni prostor nato razdeli na manjše enote, te pa prodaja končnim naročnikom. Ker gre pri reseller gostovanju za nadaljnjo prodajo, lahko naročniki s »preprodajo« storitve ustvarjajo tudi lepe dobičke. Storitev je primerna predvsem za agencije, ki se ukvarjajo s postavitvijo spletnih strani in trgovin, saj svojim naročnikom lahko ponudijo tudi prostor na spletu.

VPS gostovanje

Pri VPS gostovanju gre za virtualni strežnik. Kaj to pomeni? Pravzaprav gre za strežnik znotraj strežnika, saj posameznemu naročniku pripada povsem ločena enota z določenim prostorom, pomnilnikom, procesorjem itd. Celoten strežnik sestavlja več takšnih enot, seveda tudi ni nujno, da so si posamezne enote po zmogljivostih povsem enake.

VPS gostovanje

VPS gostovanje naročniku omogoča svobodno izbiro zmogljivosti, prav tako pa tudi svobodo glede namestitve programske opreme.

Namensko gostovanje

Za namensko gostovanje bi lahko zapisali, da je zelo podobno VPS gostovanju, le da gre v tem primeru za zakup oziroma najem celotnega strežnika. Naročnik torej v upravljanje ne prejme le dela strežnika, temveč vsega. V večini primerov je strežnik postavljen v prostorih, ki jih zagotavlja ponudnik gostovanja (v tako imenovanem »data centru«), le redki naročniki pa se odločijo za gostovanje v prostorih, za katere poskrbijo sami. Poleg zmogljive povezave je namreč potreben tudi ustrezno zavarovan prostor, na primer pred udarom strele ali poplavo.

Gostovanje v oblaku

Bistvo gostovanja v oblaku, za katerega se uporablja tudi zapis »oblačno gostovanje«, je povezava več strežnikov v sistem. Gostovanje torej poteka na več strežnikih hkrati, ki si delijo podatke in delovne procese. Glavna prednost gostovanja v oblaku je možnost neomejenega nadgrajevanja, saj v oblak lahko povežemo neomejeno število strežnikov. To je tudi razlog za večjo zanesljivost sistema, medtem ko glavni slabosti predstavljata nekoliko nižji nivo varnosti ter višja cena storitve.