Kako težko je opraviti vozniški izpit za avtobus?

Vozniški izpit za avtobus

Mladostnikom je ob vstopu v njihovo odraslo življenje navadno prvi večji izziv, kako čim hitreje opraviti vozniški izpit. Nemalokrat se prav vse vrti okoli tega in dejstvo je, da danes mladina prične o tem razmišljati že pri 16-ih letih. Nekatere morda celo bolj vleče v smer proti izpitu za motor, redkokdo pa pomisli še na preostale kategorije.

Ena izmed teh je denimo kategorija D, ki dejansko pomeni izpit za avtobus. Ta resda ni primarna želja, ko govorimo o tistih, ki se prvič soočijo z idejo o vozniškem izpitu, a gre hkrati za kategorijo, ki osebi z opravljenim izpitom omogoča več možnosti pri iskanju zaposlitve in večjo konkurenčnost na trgu dela.

Lahko z D kategorijo vozim tudi avto?

Najprej povejmo, da se do izpita D kategorije pride nekoliko drugače oziroma veljajo drugačne zahteve, kot je to v primeru opravljanja vozniškega izpita B kategorije. Kategorijo D prav tako delimo na D in D1. Če je za kategorijo D znano, da pomeni vozniško dovoljenje za vožnjo avtobusa, pa je D1 namenjen voznikom transportnih vozil, ki imajo (poleg vozniškega) še največ 16 sedežev, ter katerih največja dolžina vozila ne presega osem metrov.

Teorija CPP (C, CE, D, DE)
Teorija CPP (C, CE, D, DE) – vozniski-izpit.com

Seveda pa z opravljenim izpitom D1 pridobite še dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, B1, B in G. V primeru opravljenega vozniškega izpita D kategorije, pa so dodatno priznane kategorije še AM, B1, B, C1, C, D1 in G. Ta izpit potrebujejo vsi vozniki, ki vozijo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg voznika sedeža še več kot 8 potniških sedežev.

Kdo lahko opravlja izpit D kategorije?

Pri opravljanju vozniškega izpita kategorije D so zahteve in pogoji za kandidata nekoliko drugačni, kot je to v primeru opravljanja izpita B kategorije in drugih. Izpit za avtobus lahko namreč opravljajo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • starost najmanj 24 let,
  • starost najmanj 21 let, če ima kandidat spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu,
  • starost najmanj 21 let, če je kandidat zaposlen v Slovenski vojski in na cesti vozi vojaško vozilo ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje takih vozil,
  • za D1 kategorijo je zakonsko zahtevana starost 21 let,

Opomba: z opravljanjem vozniškega izpita lahko kandidat prične 6 mesecev pred dopolnjeno zahtevano starostjo.

So še kakšni dodatni pogoji?

Tako kot je to denimo v primeru vozniškega izpita B kategorije, boste tudi za D in D1 morali opraviti CPP izpit, ki vas bo naučil upoštevati pravila cestnega prometa. Na medicini dela pa boste morali opraviti ustrezen zdravniški pregled, ki je predpisan za opravljanje izpita kategorij D in D1.

Avtobus
Za vožnjo avtobusa potrebujete vozniški izpit kategorije D.

Dodajmo še, da mora imeti kandidat, ki želi opravljati vozniški izpit za omenjeni kategoriji, predhodno že uspešno opravljen vozniški izpit B kategorije. Vse našteto nakazuje, da je pridobitev izpita za avtobus kar dosti zahtevnejša od izpita za avto, a je to povsem razumljivo. Pri prevozu potnikov gre za veliko odgovornost in skrb za njihovo varnost ter varnost vseh udeležencev v prometu je seveda na prvem mestu.